Med GeoCasen ”Geotermi og CCS” kan du undervise i det geologiske kredsløb, med fokus på de sedimentære bjergarter. Derudover kan du undersøge potentielle geotermiske eller CCS reservoirer i den danske undergrund.

Du vil i GeoCasen kunne komme omkring følgende nøglebegreber:

  • Bjergarternes kredsløb, herunder FETA-modellen (Forvitring, Erosion, Transport og Aflejring)
  • Sedimenter og sedimentære bjergarter
  • Porøsitet, permeabilitet og transmissivitet
  • Sekundære mineraler og cementering
  • Varmeledningsevne og geotermiske gradient
  • Geologiske deformationer herunder forkastninger, salthorste og hiati
  • Refleksionsseismik og borelogs
  • Energiteknologi og CO2 lagring
  • Tværsnitsprofiler og Guide til GIS-platforme

 

GeoCasen indeholder udstyr til måling af porøsitet og bestemmelse af permeabilitet i kridt, lersten og sandsten.

 

 

Alle digitale undervisningsmaterialer og øvelsesvejledninger og -forslag er gratis. 

Powerpoint til brug ved forberedelse af undervisning findes her: geocase-geotermi-powerpoint.pptx.

Opgaver og øvelser kan findes her (geotermi-oevelser-og-opgaver.docx) og her (fjernvarme-og-geotermi-1984-2022.xlsx).

Mens bud på løsninger til nogle af opgaverne kan findes her (geotermi-besvarelse-af-udvalgte-oevelser-og-opgaver.docx) og her (oevelse-10-besvarels-geotermiske-anlaeg.pptx).

Materialerne kan naturligvis også benyttes som inspiration, selvom du ikke har købt geocasens kerner.

 

 

 

Intet kursus udbydes i øjeblikket.

 

 

 

 

Lån af den digitale geocase er gratis

GeoCasens sand-, ler-, og kridtkerner kan købes for 600 kr, ved bestilling hos Bodil Wesenberg Lauridsen bwl@geus.dk .

Prisen dækker kun GEUS direkte omkostninger, og GEUS tjener ikke på salget.

Oplys venligst leverings- og faktureringsadresse samt EAN-nr. ved bestilling.

 

Ansvarlig forsker

Spørgsmål, kursustilmelding, og kommentarer vedr. denne Geocase rettes til:

Bodil Wesenberg Lauridsen
bwl@geus.dk

eller

Lars Ole Boldreel
lob@ign.ku.dk

Undervisningsmateriale

Alle digitale undervisningsmaterialer, øvelsesvejledninger og -forslag er gratis. Materialerne kan naturligvis også benyttes som inspiration, selvom du ikke selv har selve kufferten.