Få mere Geoviden

Du kan læse mere om geovidenskaben på de fire links til magasiner, film, og undervisningsmaterialer herunder:

Geoviden

Geoviden er et populærvidenskabeligt blad, der formidler ny og aktuelt samfundsrelevant geofaglig viden, om alt fra Indlandsisens tilstand og grundvandets kredsløb, til geotermisk energi og CO2-lagring.

Bladet er temabaseret og giver et varieret indblik i hvert emne. I et nummer om geotermi kan du for eksempel både læse om, hvordan hverdagen er for forskere, som arbejder med geotermi, men også energiformens samfundsmæssige potentiale. Dertil kommer flere små og store nedslag i både grundlæggende geologiske principper og tekniske detaljer.

Alle numre af Geoviden ligger frit tilgængelige i PDF-format på Geocenter Danmarks hjemmeside. Samme sted finder du film, animationer og ekstra materiale til hvert blad. Du kan bestille et trykt nummer – også som klassesæt.

Læs mere: https://www.geus.dk/udforsk-geologien/geoviden

Aktuel Naturvidenskab

Aktuel Naturvidenskab er et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Bladet udgives i et samarbejde mellem fem danske universiteter herunder Københavns Universitet.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til gymnasielærere og læsere med en bred interesse for naturvidenskab.

Læs mere: www.aktuelnaturvidenskab.dk

Underground Channel

Underground Channel er en videokanal, der viser den igangværende geovidenskabelige forskning i Geocenter Danmark og dens relevans for vores samfund. Videoerne bringer dig tæt på udforskningen af ​​Jorden, dens struktur, udvikling, landskab og dynamik.

Junior-Geologerne

Junior-geologerne er egentligt rettet mod udskolingen, altså 7.-9. klasse. Men på siden tilbydes en masse nyt og lækkert geovidenskabeligt undervisningsmateriale, som sagtens kan anvendes i tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiet!

Brug det gerne!