Support til GeoCase

Ved spørgsmål, kontakt den ansvarlige forsker for den enkelte GeoCase

 

GeoCase  

Ansvarlig(e)     

E-mail

Pladetektonik og Jordens dybe kulstofkredsløb Tod Waight   todw@ign.ku.dk
Grundvand Søren Jessen  sj@ign.ku.dk
Geotermi og CCS  
Bodil Wesenberg Lauridsen
Lars Ole Boldreel
bwl@geus.dk
lob@ign.ku.dk

 

Afhentning af en GeoCase

ØV10-receptionenen: frontdesk@ign.ku.dk.

Returnering

Efter endt lånetid returneres den til:

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Øster Voldgade 10
Receptionen, att. ansvarlige forsker
1350 København K

 

Support til tidligere GeoCases

GeoCase er blevet renoveret i 2020-2021 og vi tilbyder nu nye geocase kufferter. Har du spørgsmål til en GeoCase kuffert købt før 2020, så kontakt venligst Søren Jessen sj@ign.ku.dk.  Drejer henvendelsen sig om GeoCasen Oliegeologi se dog venligst nedenfor.

 

Mange institutioner har købt en GeoCase kuffert om Oliegeologi. Vi tilbyder ikke denne geocase længere - den afløses i stedet af geocasen Seismologi.

Vores viden om kulstofkredsløbet i dag nødvendiggør en omstilling væk fossile energikilder som olie og gas. Energikilder der i mere end et århundrede var den drivende kraft for global vækst i økonomi og velfærd. F.eks. havde Nordsøolien fra 1970’erne og frem stor betydning for Danmarks udvikling og endnu større betydning – økonomisk og politisk – i Norge og Storbritannien.

Du kan benytte geocase kufferten Oliegeologi i arbejdet med tværfaglige temaer (evt. SRP) mellem f.eks. samfundsfag eller kulturgeografi, og geovidenskab, fysik eller kemi.

Indvindingsforsøg

Til udførelse af indvindingsforsøg kan du bestile olieplugs (kernestykker af kalksten mættet med olie). Efter bestilling skal kernestykkerne bruges indenfor 3-4 måneder (holdbarhed i køleskab).

Kontakt

Seniorforsker Peter Frykman pfr@geus.dk ved GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser). Oplys leveringsadresse og EAN-nr. ved bestilling.

Der udsendes årligt omkring 1000 olieplugs til gymnasier landet over – dvs. omkring 4000 elever laver forsøget hvert år!

 

Grundvand

Egedal Gymnasium og HF
Frederiksberg Gymnasium
Gribskov Gymnasium
Haderslev Katedralskole 
Hasseris Gymnasium & IB
Herning Gymnasium:
Horsens HF og VUC
Nærum Gymnasium
Odense Katedralskole
Roskilde Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Sønderborg Kommune
Skive Gymnasium og HF
Tønder Gymnasium
Skt. Annæ Gymnasium
Tønder Gymnasium

Klima

Frederiksberg Gymnasium
Frederikshavn Gymnasium
Frederikssund Gymnasium
Helsingør Gymnasium: Klima
Hvidovre Gymnasium & HF
Horsens HF og VUC
Learnmark Horsens
NEXT (Ishøj)
NEXT (Albertslund)
Nærum Gymnasium
Maribo Gymnasium
Odense Katedralskole
Skt. Annæ Gymnasium
Silkeborg Gymnasium
Tønder Gymnasium
University College Sjælland (Læreruddannelsen)

Pladetektonik og Jordens dybe kulstofkredsløb

(tidligere Pladetektonik)

Allerød Gymnasium
Borupgaard Gymnasium
Frederikssund Gymnasium
Herlev Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Hjørring Gymnasium og HF-kursus
Horsens Gymnasium
Horsens HF og VUC
KVUC
Learnmark Horsens
Mulernes Legatskole
Nordfyns Gymnasium
Nærum Gymnasium
Silkeborg Gymnasium

Seismologi

(tidligere Oliegeologi)

Aabenraa Statsskole
Aalborghus Gymnasium
Aarhus Statsgymnasium
Espergærde Gymnasium
Frederiksværk Gymnasium og HF
Gl. Hellerup Gymnasium
Gefion Gymnasium
Gladsaxe Gymnasium
Grenaa Gymnasium
Green Tech Center
Greve Gymnasium
Frederikshavn Gymnasium
Herlev Gymnasium
HF & VUC Fredericia
Hjørring Gymnasium og HF-kursus
Holstebro Gymnasium
Horsens HF og VUC
Horsens Statsskole
Hvidovre Gymnasium & HF
KVUC
Maribo Gymnasium
Morsø Gymnasium
Nordfyns Gymnasium
Nunaoil A/S, Nuuk
Nærum Gymnasium
Sisimiut Teknisk Skole
Sanaartonermik Ilinniarfik
Skt. Annæ Gymnasium
Silkeborg Gymnasium
Tønder Gymnasium
University College Sjælland (Læreruddannelsen)Klima
VUC Vest

Sønderborg Statsskole: Golfstrøm bassin
Uddannelsescenter Frederiksberg: Golfstrøm bassin
VUC Aarhus: Bjergarter

Mangler din institution? Kom på listen ved at kontakte Søren Jessen (sj@ign.ku.dk).