Support til GeoCase

Ved spørgsmål, kontakt den ansvarlige forsker for den enkelte GeoCase

 

GeoCase  

Ansvarlig(e)     

E-mail

Pladetektonik og Jordens dybe kulstofkredsløb Nina Søager   ns@ign.ku.dk
Mass extinctions Kresten Anderskouv    ka@ign.ku.dk
Klima      Christian Bjerrum cjb@ign.ku.dk
Seismologi    Giampiero Iaffaldano
Lars Nielsen
giia@ign.ku.dk
ln@ign.ku.dk
Jordbund   Bo Elberling be@ign.ku.dk
Grundvand     Søren Jessen  sj@ign.ku.dk

 

 

Support til tidligere GeoCases

GeoCase er blevet renoveret i 2020-2021 og vi tilbyder nu nye geocase kufferter. Har du spørgsmål til en GeoCase kuffert købt før 2020, så kontakt venligst Søren Jessen sj@ign.ku.dk.  Drejer henvendelsen sig om GeoCasen Oliegeologi se dog venligst nedenfor.

 

Mange institutioner har købt en GeoCase kuffert om Oliegeologi. Vi tilbyder ikke denne geocase længere - den afløses i stedet af geocasen Seismologi.

Vores viden om kulstofkredsløbet i dag nødvendiggør en omstilling væk fossile energikilder som olie og gas. Energikilder der i mere end et århundrede var den drivende kraft for global vækst i økonomi og velfærd. F.eks. havde Nordsøolien fra 1970’erne og frem stor betydning for Danmarks udvikling og endnu større betydning – økonomisk og politisk – i Norge og Storbritannien.

Du kan benytte geocase kufferten Oliegeologi i arbejdet med tværfaglige temaer (evt. SRP) mellem f.eks. samfundsfag eller kulturgeografi, og geovidenskab, fysik eller kemi.

Indvindingsforsøg

Til udførelse af indvindingsforsøg kan du bestile olieplugs (kernestykker af kalksten mættet med olie). Efter bestilling skal kernestykkerne bruges indenfor 3-4 måneder (holdbarhed i køleskab).

Kontakt

Seniorforsker Peter Frykman pfr@geus.dk ved GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser). Oplys leveringsadresse og EAN-nr. ved bestilling.

Der udsendes årligt omkring 1000 olieplugs til gymnasier landet over – dvs. omkring 4000 elever laver forsøget hvert år!