GeoCasen Mineralske Råstoffer tager udgangspunkt i geologi, fysik og kemi, men inddrager også tværfaglige elementer fra naturgeografi og samfundsfag.

Den enkelte gymnasielærer kan derfor skræddersy et undervisningsforløb som passer til vedkommendes baggrund og undervisningsstyrker.

Vægtningen kan spænde lige fra klassisk naturvidenskab til de sociale og geopolitiske implikationer af behovet for mineralske råstoffer i forbindelse med den grønne omstilling

 

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i bogen “Mineralske Råstoffer, Bæredygtighed og Innovation”, der er udgivet af Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa), som er en del af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Alle digitale undervisningsmaterialer og øvelsesvejledninger er gratis og kan downloades på følgende link:
https://mima.geus.dk/mineralske-raastoffer-baeredygtighed-og-innovation/

Vi henviser desuden til GeoCasen Pladetektonik og Jordens Dybe Kulstofkredsløb, som giver en bred introduktion til geologi og de tektoniske processer: https://geocase.dk/geocase_kuffert/pladetektonik-og-jordens-dybe-kulstofkredsloeb/

Alt materiale er udelukkende til ikke-kommercielt undervisningsbrug.

 

 

 

Som gymnasielærer kan du få praktisk erfaring med brugen af GeoCasen Mineralske Råstoffer og samtidig lære mere om emnet geologi via et introkursus fra undervisere på Københavns Universitet og GEUS.

Formålet er at ruste gymnasielærer til at inddrage emnet geologi aktivt i deres undervisning. Undervisningen forudsætter deltagelse af en eller flere gymnasielærer, samt deres klasse.

Introkurset varer 2 timer og er gratis.

Kurset afholdes af Sektion for Geologi ved
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
København Universitet
Øster Voldgade 10
1350 København

Tilmelding sker enten direkte til Lektor Kristoffer Szilas på krsz@ign.ku.dk eller ved et booke et gymnasiebesøg på Københavns Universitet: https://science.ku.dk/oplev-science/gymnasiet/besoeg-med-klassen/

 

 

GeoCasen Mineralske Råstoffer er som udgangspunkt fuldstændig digital, men det anbefales at man inddrager fysiske håndstykker af mineraler og geologiske bjergarter i undervisningen.

Ved besøg på Københavns Universitet eller GEUS i forbindelse med introkurset stilles alle materialer til rådighed, og der gives vejledning i, hvad og hvor man kan indkøbe mineraler og bjergarter til implementering af GeoCasen Mineralske Råstoffer på de enkelte gymnasier.

Alle digitale undervisningsmaterialer og øvelsesvejledninger er gratis og kan downloades på følgende link:
https://mima.geus.dk/mineralske-raastoffer-baeredygtighed-og-innovation/

 

 

 

Ansvarlig forsker

Spørgsmål, kursustilmelding, og kommentarer vedr. denne Geocase rettes til:

Lektor Kristoffer Szilas
krsz@ign.ku.dk

eller

Chefkonsulent Jakob Kløve Keiding
jkk@geus.dk 

Undervisningsmateriale

Alle digitale undervisningsmaterialer, øvelsesvejledninger og -forslag er gratis. Materialerne kan naturligvis også benyttes som inspiration, selvom du ikke selv har selve kufferten.