Visioner

GeoCase ønsker, at der skal foregå udveksling af erfaringer omkring kufferterne med henblik på at forbedre og videreudvikle dem.

Har du anvendt GeoCase's materiale i din undervisning må du meget gerne udfylde disse evalueringsskemaer (til læreren og til eleverne) og sende dem til geocase@ign.ku.dk så vi fortsat kan videreudvikle og forbedre GeoCase.

På sigt ønsker GeoCase at udvikle flere kufferter, bl.a. omhandlende emnerne kystmorfologi, jordbund, og geomorfologi. Har du ideer til nye kufferter og ønsker at bidrage til udviklingen heraf, kontakt da GeoCase's projektmedarbejder på geocase@geo.ku.dk.