Historie – Københavns Universitet

GeoCase > Om Geocase > Historie

Historie

Den nye gymnasiereform har sat øget fokus på naturgeografi og geologi i den gymnasiale undervisning. Især er det eksperimentelle og tværfaglige indhold i undervisningen højt prioriteret. Gennem interviews med geografilærere på diverse gymnasier står det klart, at behovet og interessen for undervisningsmateriale og specielt forslag til eksperimentelle øvelser indenfor geovidenskab er meget stort i gymnasiet.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet og GEUS har derfor udviklet GeoCase, i tæt samarbejde med bl.a. Nærum Gymnasium, for at sikre at det er pædagogisk og formidlingsmæssigt anvendeligt på gymnasialt niveau. Det betyder, at GeoCase på fineste vis kombinerer den geovidenskabelige forskningsekspertise med den bedst mulige formidlingsvinkel.

 

GeoCase |  Hosted af Københavns Universitet