Formål – Københavns Universitet

GeoCase > Om Geocase > Formål

Formål

Gennem arbejdet med geovidenskabelige problemstillinger kan GeoCase styrke eksperimentelle kompetencer hos eleverne i tværfaglige samarbejder mellem forskellige gymnasiale fag. For naturgeografilæreren er emnerne oplagte, mens fysiklæreren vil kunne fordybe sig i bølgelære ved at se på jordskælvsbølger. Kemilæreren vil kunne undervise i salte, opløselighed og analysemetoder ved at se på grundvand. Biologilæreren vil kunne bruge plantefysiologi i kombination med klimaudvikling. I matematik vil læreren med udgangspunkt i nogle af fagpakkernes øvelser kunne undervise i statistik og ligninger generelt. Fagpakkerne lever derfor i høj grad op til den tværfaglighed, som er vigtig i den nye gymnasiereform. 

GeoCase |  Hosted af Københavns Universitet