Links

Herunder findes links til hjemmesider for naturgeografi og geologi og undervisning til disse fagområder:

Frederiksen
Forhandler af eksperimentelt udstyr til naturfaglig undervisning.

Skolebutik
Leverandør af undervisninsmateriel til naturvidenskabelige fag.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning - Sektion for Geologi

GEUS
Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelser: Geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning.

GeoCenter
Center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling. Består af formaliseret samarbejde mellem Institut for Geografi og Geologi, GEUS og Geologisk Museum. Se især populærvidenskabelige artikler om geo-relaterede emner.

Geologiportalen
Genvej til oplysninger, kontakter og forklaringer om geologiske emner, spørgsmål og naturoplevelser.

Dansk Naturvidenskabsformidling
Side der skal inspirere naturfagsundervisning, skabe dialog om naturvidenskab og udveksle erfaring om formidling af naturvidenskab og "science events" med internationale partnere.

Danmarks undervisningsportal EMU
Danmarks undervisningsportal med indhold målrettet til elever, studerende, og lærere samt forældre med interesse for den danske undervisningsverden.

NTSnet
Download og udvikling af flerfaglige undervisningsforløb.

Tromsø Universitets, undervisningsdel
Side fra Universitetet i Tromsø med animerede film omkring geologiske emner.

EAGE learning geoscience
Side med gode e-læringsmoduler om pladetektonik og seismik.

Vernier
Eksperimenter og laboratorie ideer fra Vernier Lab Books til naturfaglig undervisning.