Køb en kuffert

GeoCase fagpakkerne indeholder forskelligt eksperimentelt udstyr. Derfor er kufferterne ikke gratis.

Prisen på GeoCases er den rene anskaffelsespris for materialerne. Der indgår ingen fortjeneste for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Prisen indbefatter også selve kufferten og indretningen af den.

Oliegeologikufferten koster 12.000 kr. ekskl. moms
Grundvandskufferten koster 28.000 kr. ekskl. moms
Klimakufferten koster 6.500 kr. ekskl. moms
Pladetektonikkufferten koster 8.000 kr. ekskl. moms

Bestillinger på kufferter sendes til geocase@ign.ku.dk

Lokale sponsorer
Hvis man som gymnasium har et større firma i oplandet, der er villig til at yde et tilskud, så kan man måske af den vej skaffe midler til kufferterne. En variant kan være, at en lokal sponsor betaler noget af kufferten (mod evt. reklame på kufferten) og gymnasiet betaler resten.

Har man viden om, eller erfaring med, fonde eller sponsorer der har interesse i at støtte GeoCase projektet, så meld gerne tilbage. Al hjælp er velkommen, og man kan kontakte projektet på geocase@ign.ku.dk.

Flere fag om en kuffert
Da GeoCase er tværfagligt er det muligt, at flere faggrupper kan gå sammen om at købe en kuffert.

Brug materialet
Selvom man ikke har selve kufferterne, så er man meget velkommen til at benytte sig af alt det materiale der findes på denne hjemmeside. Kommentarer, forslag til forbedringer, nye øvelser eller gode råd er altid velkomne og sendes til geocase@ign.ku.dk