Coronavirus Information på dansk / Information in English

Udstyr – Københavns Universitet

Pladetektonik/Vulkanisme kufferten indeholder følgende udstyr:

• USB-STIK med PowerPoint præsentation, ppt vejledning, øvelsesvejledninger og manualer
• 6 stk Gabbro
• 6 stk Granit
• 6 stk Basalt
• 6 stk Blære-basalt
• 6 stk Rhyolit
• 6 stk Pimpsten
• 6 stk Diorit
• 6 stk Obsidian
• 6 glas Vulkansk slagge
• 6 glas Basaltisk aske
• 6 glas Rhyolitisk aske

GeoCase |  Hosted af Københavns Universitet