Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ekstra materiale – Københavns Universitet

GeoCase > GeoCase kufferter > Pladetektonik > Ekstra materiale

Ekstra materiale

Her kan man finde ekstra materiale og opgaver til pladetektonik/vulkanisme GeoCase kufferten. Specielt fysik, kemi og biologi vil kunne bruge opgaverne. Opgaverne omhandler logisk tænkning og basale beregninger.

Opgave om Oceanbund og sedimentation

Opgave om datering af bjergarter (halveringstider)

Opgave om Jordens energiproduktion via radioaktivitet

Artikel om Basalter i Østgrønland

Har man selv nogle opgaver/øvelser der passer til de forskellige Geocases, så er man meget velkommen til at indsende dem til geocase@geo.ku.dk. De vil hurtigst muligt blive lagt ud på siden her, så andre også kan have gavn af dem.

GeoCase |  Hosted af Københavns Universitet