Oliegeologi

Denne GeoCase kuffert handler om, hvordan olie og gas dannes, hvor det findes, hvordan vi finder det, og hvor mange reserver vi har. Som caseområde behandles olie i Nordsøen. Derudover præsenteres og afprøves metoder til at finde olie ved hjælp af seismik. I kufferten er der forsøgsudstyr til at foretage reflektions-seismik (oscilloskop og geofoner), og oliemættede kridtkerner til at beregne udvindingsgrader.

Oliegeologi Geocase fagpakken er designet til brug i undervisningen i fysik, kemi, biologi og geografi og er meget velegnet til brug i det naturvidenskabelige grundforløb.

Pris
12.000 kr. ekskl. moms