Klima

Denne GeoCase kuffert behandler klima geologisk set. Der ses på, hvad klima egentligt er, og hvordan drivhuseffekten fungerer. Specielt undersøges to perioder i Danmark: en varm periode i kridttiden (ca. 142 - 65 mio. år siden) og perioden fra 70 mio. år siden og til i dag, hvor temperaturen har været faldende. Der lægges særligt vægt på hvordan, og med hvilke redskaber, man kan rekonstruere fortidens klima. Som afslutning behandles fremtidens klima, hvor der ses på prognoser, og på hvorfor det er så vigtigt at kende til fortidens klima for at forstå fremtidens klima.

Kufferten består af et bassin til demonstration af havstrømme ud fra densitetsforskelle (Grønlandspumpen). Derudover er der et sæt laminerede blade fra Costa Ricas regnskov samt et sæt elektroniske fossile blade fra Grønland. Endvidere indeholder kuffer ten otte slides med foraminiferer.

Denne Geocase fagpakke omkring klima er designet til brug i undervisningen i fysik, kemi, biologi og geografi, og er meget velegnet til brug i det naturvidenskabelige grundforløb.

Pris
6.500 kr. ekskl. moms