Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ekstra materiale – Københavns Universitet

GeoCase > GeoCase kufferter > Grundvand > Ekstra materiale

Ekstra materiale

Her kan man finde ekstra materiale og opgaver til de grundvands GeoCase kufferten. Opgaverne 1-4 er baseret på "Kemi, Matematik og Fysik i Perspektiv" hjemmesiden.

Eksperimentelt projektforløb om vandets kredsløb

Opgave 1. Grundvandet på Tunø

Opgave 2. Datering af grundvand

Opgave 3. Ferskvand flyder på saltvand

Opgave 4. Isbjerge i havet

Opgave om fordampning og Jordens gennemsnitlige nedbør

Opgave om planters tilpasning til ekstreme miljøer

Opgave om fotosyntesen og algers farver

Har man selv nogle opgaver/øvelser der passer til de forskellige Geocases, så er man meget velkommen til at indsende dem til geocase@geo.ku.dk. De vil hurtigst muligt blive lagt ud på siden her, så andre også kan have gavn af dem.

GeoCase |  Hosted af Københavns Universitet