GeoCase kufferter

GeoCase består af en række bærbare kufferter, der indeholder fagpakker hvorfra der kan laves komplette undervisningsforløb inden for fem emner:

  1. Grundvand
  2. Oliegeologi
  3. Klima
  4. Pladetektonik/Vulkanisme
  5. Jordbund

Transportabelt og eksperimentelt undervisningsmateriale

Det centrale i kufferterne er komplet forsøgsudstyr og øvelsesvejledninger til undersøgelse og illustration af spændende delelementer indenfor fagpakkens emne, som kan anvendes både i laboratorium og udendørs 'i felten'. Derudover indeholder fagpakkerne en PowerPoint-præsentation til brug i klasseundervisningen med tilhørende vejledning til læreren. PowerPoint-præsentationen og øvelserne kan køres uafhængigt af hinanden, og man kan selv sammenstille sin undervisning ud fra det originale materiale. Det anbefales dog først at fremvise PowerPoint-præsentationen, og derefter køre de tilhørende øvelser.

Bestem selv sværhedsgrad

Indholdet i fagpakkerne er designet således, at læreren selv kan justere på sværhedsgraden for at tilgodese både undervisningen i det naturvidenskabelige grundforløb, fagene naturgeografi på B og C niveau samt fysik, kemi, matematik og biologi. Fagpakkernes undervisningsforløb er designet til at lette den enkelte gymnasielærers undervisning i tværfaglige forløb og samtidig få spændende og aktuel geovidenskab ind i gymnasiet.

Evaluering

Har du anvendt GeoCase's materiale i din undervisning må du meget gerne udfylde disse evalueringsskemaer (til læreren og til eleverne) og sende dem til geocase@geo.ku.dk, så vi fortsat kan videreudvikle og forbedre GeoCase.